Sense4Boat webshop

U nastavku se nalazi popis svih naših proizvoda, uz njihove tehničke specifikacije i druge informacije.

Prikazana cijena je samo nabavna cijena senzora bez preplate. Za rad senzora potreba je aktivna preplata.

Trenutačno isporučujemo samo u EU države.

Godišnja preplata već od €60 !

Za gotovor zanemariv iznos nadziremo Vaše plovilo cijelu godinu.

PREPLATE
U našoj web trgovini možete plaćati pomoću sljedećih kreditinih kartica:

BESPLATNA DOSTAVA NA SVE LOKACIJE U EU

Isporuka na sve lokacije u EU bez naknade. Ukoliko je vaš plovilo smješteno u nekoj od naših partnerskih marina, možete naručiti senzore ovdje te ih podignuti na recepciji vaše marine.