Odaberite vaš model preplate

Senzori trebaju aktivnu preplatu za ispravno funkcioniranje. Molimo Vas da odaberete preplatu prema Vašim potrebama i željama.

Pohrana podataka

Glasovni poziv

Upozorenja

Izvještaji

BASIC

4.99 /mo

3 mjeseca

samo marina

samo email

-

PREMIUM

6.99 /mo

1 godina

marina i vlasnik

email, SMS, push, WhatsApp

tjedni izvještaj

Plativo prema godišnjim obračunima unaprijed

5% popusta za svaki slijedeći senzor

Dakle za dva senzora dobivate 5% popusta, za tri 10% popusta